Verjaardag Schoolhoofd

26 okt. 1966 oefenen met 32 personen.

 • Begonnen met oproep spanningen
 • Toen met instrumenten op bewegingen, direct naar de groep, iniatief tot eigen interpretatie; ontstaan van schijngevechten
 • Twee spelers reageren op elkaar op de gong, groep reageert op beide gongen.
 • Spelontwerp door groepjes
27 okt. 1966 repetitie
28 oktober 1966: uitvoering einde ochtend op het feest van het schoolhoofd.
Enorm enthousiaste zaal (“Bis” geroep)
Even een improvisatie.
Collega’s waren sterk geïmponeerd van het gebeuren. De spanning die werd opgeroepen was voelbaar.

Adventkerk okt.1966

Repetitie in de Adventkerk.

Spel uitvoering op 22 oktober 1966. Opkomst: 61 jongelui.

 • Opbouw improvisatie ritme
 • opbouw ritme op 6 Djembee trommels en groepsbeweging
 • groep tegen de muur. losmaken in het vlak / opkomende spanning / meisjes werpen zich met een kreet in het veld
 • tegenstellingen tussen jongens en meisjes
 • 15 minuten ideëen uitwisselen in groepjes

Jongensgroep 15 okt. 1966

 • Grootste gedeelte “orkest” al in de zaal
 • Op toneel: Gong, Pauk, Tam-Tam, Tamboerijn
 • Begin: fluisterkoor begint na gongslag.
 • <<FRATER FLORIANUS>> Eindigt met schreeuw.
 • Tam-tam snel tempo, pauk langzaam, trommeltje antwoord, gevolgd door belltjes en dan rest van de instrumenten.
 • 10 dansers komen op
 • Tien stokken, 2 aan 2 in het midden.
 • Daarna volg nog veel meer, waarbij de zaal meezingt, “stokvechters” Ting-Tang-Ting-Tang-Tong-Tang naar elkaar toe bewegen, dan Ooooh Ooooh van elkaar af en uiteindelijk een kring.
 • We eindigen met een schreeuw:  Hoi!!!