Wat?

Xoelapepel is een aktiviteit waarbij wordt gestreefd naar een optimale verwerking van indrukken, met de nadruk op het verhelderen ten aanzien van de eigen persoon en relaties met anderen. Xoelapepel onderscheidt zich van andere vormen van relatietrainingen door het feit dat alleen direkte ervaringen van de werkelijkheid centraal staan en op dat moment niet worden getoetst aan sociaal-wetenschappelijke theorieën, om bijvoorbeeld de ervaringen meer inzichtelijk te maken

[bron: Xoelapepel Programma 1971-1972]

Leave a Reply